ประเภทของเครื่องสำอาง

ประเภทของเครื่องสำอาง

หลายๆท่านคงคิดว่าถ้านึกถึง เครื่องสำอาง ก็คงเป็นเรื่องความสวยความงามหรือเป็นเรื่องของสาวๆเสมอไป แต่ในความเป็นจริงเครื่องสำอางนั้นมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนเข้านอน เช่น ยาสีฟัน …