เรื่องของห้องน้ำ

เรื่องของห้องน้ำ

ในการที่จะเลือกซื้อบ้านสักหลังหนึ่ง คำถามที่เรามักจะถามกันบ่อยๆก็คือ มีกี่ห้องน้ำ กี่ห้องนอน  แต่โดยความจริงเหมือนผู้คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญอะไรกับห้องน้ำมากไป แต่โดยส่วงนใหญ่นั้นมักจะให้ควาสำคัญกับพื้นที่การใช้สอยในบ้านเสียมากกว่า ว่าพื้นที่ของบ้านเท่าไหร่ …