อภัยภูเบศร สมุนไพรยอดนิยม

อภัยภูเบศร สมุนไพรยอดนิยม

สมุนไพรอภัยภูเบศร เป็นสินค้าในเบรนของอภัยภูเบศร ซึ่งเน้นส่วนผสมหลักของสินค้าคือสมุนไพรไทย  และมีที่มาว่ามีเภสัชกรท่านหนึ่งได้ย้ายเข้ามาทำงานที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร หลักจากนั้นได้มีความสนใจในสมุนไพรไทย จึงได้ทำการสำรวจตามชุมชนเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน แล้วนำมาศึกษาหาดูสรรพคุณของสมุนไพรแล้วนำมารักษาโรคในรูปแบบต่างๆ …