วิธีจัดการกับความอยากอาหาร

วิธีจัดการกับความอยากอาหาร

ปัจจัยหลักของความอ้วนเลยก็คือ การกิน หรือการรับประทานอาหารนั่นเอง  แต่ในการรับประทานอาหารนั้นจะทานได้มากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับความอยากรับประทาน เสียมากกว่าการที่จะรับประทานอาหารเพราะหิว ซึ่งในเรื่องของความอยากอาหารนี้สมองจะเป็นตัวคอยสั่งการ …