วิธีการเวฟซาลาเปาไม่ให้ไหม้!!

วิธีการเวฟซาลาเปาไม่ให้ไหม้!!

การที่เราซื้อซาลาเปาเป็นถุงมา เป็นลักษณะของซาลาเซาแช่แข็ง ซึ่งเราจะนำมานึ่งใหม่มันสุก แต่ถ้าอยากให้สะดวกสบายเรามักจะนำซาลาเปามาเข้าไม่โคเวฟ แต่ทว่าจะนำซาลาเปามาเข้าไมโคเวฟแล้วทำการอุ่นเลยก็ไม่ได้ เพราะซาลาเปาจะไหม้ แข็ง …